Call 029 2087 xxxx

Gwaredu

Yng Nghyngor Caerdydd, rydym am fod yn onest ynglŷn â’r lle yr aiff eich gwastraff fel y gallwch chi a’ch cwsmeriaid fod yn sicr nad yw eich gwastraff yn effeithio ar yr amgylchedd heb fod angen.

Ar ôl i ni gasglu eich gwastraff, bydd yn mynd i’r Orsaf Drosglwyddo Gwastraff yn nepo Ffordd Lamby, lle bydd yn symud ymlaen i’r man gwaredu. Mae’r tudalennau isod yn nodi’r lle prosesir eich gwastraff ac yn rhoi syniad am y lleoliad terfynol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut caiff eich gwastraff ei brosesu, gall rhai o’r cyfleusterau hyn gynnig ymweliadau i chi a’ch staff.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd