Call 029 2087 xxxx

Bydd gwasanaethau sgip wedi’u hatal am y tro er mwyn sicrhau y gall ein gwasanaethau hanfodol eraill fod ar waith yn ystod Covid-19.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Manylion Cyswllt

Gofynion Gwasanaeth

Cofiwch nad ydym yn danfon sgipiau ar benwythnosau, nac yn cynnig gwasanaeth danfon ar yr un diwrnodCyfeiriad danfon y sgip

Dewiswch faint y sgip a’i gynnwys

Gwastraff cymysg

Rwbel yn unig *

Pridd yn unig *

Gwastraff gardd yn unig *


Mae rhai eitemau wedi’u gwahardd rhag cael eu gwaredu yn ein sgipiau, ac os caiff y rhain eu gwaredu fel hyn bydd costau ychwanegol. Mae rhestr lawn o eitemau sydd wedi’u gwahardd ar gael yn ein Telerau ac Amodau.

Os oes angen i chi waredu unrhyw eitemau sydd wedi’u gwahardd, rhowch neges yn y blwch “Sylwadau Eraill” isod, ac efallai gallwn gynnig opsiynau amgen i chi.

* Bydd rhaid i’r cynnwys fod yn hollol bur. Os bydd wedi’i halogi, bydd costau ychwanegol yn berthnasol

Os bydd eich sgip yn cael ei rhoi ar y briffordd gyhoeddus, bydd angen trwydded ar y sgip. Byddwn ni’n gwneud cais am hyn ar eich rhan, ac yn cynnwys cost y drwydded yng nghostau eich sgip heb unrhyw gostau gweinyddu.

Ydych chi’n bwriadu cadw’r sgip yma ar y briffordd gyhoeddus?

YdwNac ydwDdim yn gwybod

Trwyddedau

Sylwadau eraill

Sut clywsoch amdanom ni?

Arall

Cyfanswm (heb TAW):

Cyfanswm (gyda TAW):

Codir tâl ychwanegol arnoch os rhowch eitemau nas caniateir yn y sgip.

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a derbyn y telerau ac amodau
Gweld y telerau ac amodau ar gyfer llogi sgipiau

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd