Call 029 2087 xxxx

Ein Gwasanaethau

Yma yng Nghyngor Caerdydd mae gennym ystod o wasanaethau casglu gwastraff i fodloni anghenion eich busnes. Mae gennym brofiad o weithio gyda phob math a maint o fusnes, o siopau cornel bychan a swyddfeydd i stadiwm chwaraeon a digwyddiadau rhyngwladol.

Mae pob contract yn unigryw ac wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eich gofynion chi. Cyn cadarnhau unrhyw gontract, trafodwn â chi’r cwsmer yn fanwl i sicrhau bod y gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig yn addas ar gyfer eich gofynion gwastraff a’ch cyllideb chi.  I gael rhagor o fanylion am y mathau o wasanaethau y gallwn eu cynnig i’ch busnes, cliciwch ar y dolenni llun isod.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd