Call 029 2087 xxxx

Cyngor Caerdydd
Gwasanaethau Gwastraff Masnachol

Rydym wedi ymrwymo wrth weithio â busnesau yng Nghaerdydd i gynnig dull casglu gwastraff cost-effeithiol sy’n addas ar gyfer eich anghenion. Yng Nghyngor Caerdydd, rydym yn troi eich gwastraff yn adnodd.

Gyda mwy a mwy o gwsmeriaid a lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid, Gwasanaeth Gwastraff Masnachol Cyngor Caerdydd yw’r lle i fynd ar gyfer anghenion rheoli a chasglu gwastraff eich busnes yng Nghaerdydd.

Mynnwch Ddyfynbris AM DDIM

Boddhad Cwsmeriaid

3300+
Cwsmeriaid a Chyfrif

Byddai busnesau yn ein hargymell ni

Cwrdd â'r Tîm

Dysgu beth sy’n digwydd i’ch gwastraff

Newyddion
Lansio Gwefan!

Lansio Gwefan!

Croeso i’n gwefan newydd! Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein gwefan newydd sbon, a adeiladwyd yn garedig iawn gan Dîm Gwe’r Cyngor... Read More →
Mae tymor y digwyddiadau yn nesáu.

Mae tymor y digwyddiadau yn nesáu.

Mae’r haul allan, a’r haf yn nesáu sydd ond yn golygu un peth i’n tîm ni....mae tymor y digwyddiadau ar ein gwarthau... Read More →
Wales Millennium Centre

“Rydym yn dewis Gwasanaethau Gwastraff Caerdydd gan eu bod nhw’n fusnes yn seiliedig yng Nghaerdydd sy’n cefnogi cymunedau lleol. Mae gweithio gyda nhw wedi ein helpu i ddatblygu ein prosesau rheoli gwastraff amgylcheddol, gan sicrhau ein bod ni’n rheoli’r broses yn effeithlon ac effeithiol. Mae eu gwasanaeth cwsmeriaid wedi bod yn ardderchog, yn ein galluogi i ddatblygu’r maes busnes hwn a’n helpu i gyrraedd ein targed o ddod yn arweinydd rhyngwladol yn y diwydiant celfyddydol.”
Canolfan Mileniwm Cymru

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd